Kategoria: Bez kategorii

Test

Test

Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo?

Autor: Mgr Zofia Baran Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo wyróżniają się określonym zespołem cech zachowania. Cechy te ujawniają się w sposobie wykonywania codziennych czynności, w zabawie, w pracach domowych, przy odrabianiu lekcji. Nadmierna ruchliwość wyraża się w stałym niepokoju ruchowym dziecka, w ciągłym kręceniu się, podskakiwaniu, w zmianach pozycji, w niemożności zachowania spokoju. Ich nadruchliwość przejawia się również… Czytaj dalej »

Zagrożenia płynące z Nowych Mediów wobec rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży

Autorzy: Dominika Harasymowicz Alicja Krzyżak Media tradycyjne (prasa, radio, telewizja), a także nowe media odgrywają we współczesnym świecie ogromną rolę we wszystkich dziedzinach życia. Bez wątpienia mają one wpływ na życie każdego z nas, na życie kulturalne, społeczne i polityczne. Media zmieniły styl życia, system wartości i wzorce zachowań ludzi, grup społecznych i całych społeczeństw. Wywarły… Czytaj dalej »

Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich jako możliwość indywidualizacji w edukacji wczesnoszkolnej

Wprowadzenie Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podczas inauguracji roku szkolnego 2010/2011 ogłosiła go Rokiem Odkrywania Talentów. „W każdym uczniu drzemią jakieś talenty. Dlatego ważne jest, by w porę je wyłowić.  Duża w tym rola zarówno nauczycieli, jak i rodziców” – podkreśliła. Minister Hall zauważa, że zdolności i możliwości poszczególnych uczniów są różne, dlatego różnym dzieciom… Czytaj dalej »

Rola samooceny nauczyciela w kształtowaniu twórczych relacji z uczniami i rodzicami

SAMOOCENA NAUCZYCIELA Samoocena jest niezwykle istotnym procesem w życiu każdego człowieka. Najczęściej występuje w procesie poznawania samego siebie oraz jest obecna podczas kierowania własnym zachowaniem, co wiąże się z realizacją wszelkich celów, planów i dążeń życiowych jednostki. Samoocena jest podstawowym elementem obrazu samego siebie. Polega ona na dokonywaniu oceny własnej osoby oraz swoich możliwości w… Czytaj dalej »

Program TRIPLE P (Positive Parenting Program)

Program TRIPLE P (Positive Parenting Program) dla rodzin dzieci z zaburzeniami zachowania jako przykład treningu rodzicielskiego z elementami terapii behawioralnej. TERAPIA BEHAWIORALNA Termin „terapia behawioralna” pojawił się w 1953 roku w referacie Lindsleya, Skinnera i Solomona dotyczącym warunkowania sprawczego u psychotyków. W następnych publikacjach autorzy ci nie rozwijali tego pojęcia, więc uważa się, że do… Czytaj dalej »

Janusz Korczak – Prawdziwy rzecznik praw dziecka

Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Dziecka dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec praw dziecka, kierując się przepisami prawa, dobrem dziecka i dobrem rodziny. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki będę wypełniać bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy państwowej i służbowej.” (Dz…. Czytaj dalej »

Percepcja dziecka zdolnego w wychowaniu przedszkolnym

ZŁOTY WIEK UCZENIA SIĘ Wiek przedszkolny w życiu człowieka jest okresem najbardziej intensywnych przemian rozwojowych, przez wielu badaczy uważany za krytyczny w rozwoju jednostki i jej socjalizacji. Jest to okres osiągania kolejnego stadium dojrzałości fizjologicznej organizmu  i rozwoju intelektualnego, budowania podstawowych struktur osobowości, to złoty wiek uczenia się, zdobywania doświadczeń społecznych oraz rozwijania indywidualnych zdolności. Dlatego powinien… Czytaj dalej »

Czego uczymy!

„Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, o tym jak żyć, co robić i jak się w życiu odnaleźć, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie akademickiej góry, ale tam, przy piaskownicy w przedszkolu”.