Program

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu realizowany jest program Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaba-Żabińskiej „Wokół przedszkola”. Jest to program zatwierdzony przez MEN zgodnie z podstawą programową obowiązującą w przedszkolach. Następujące wskazania zadecydowały o wyborze tego programu:

1. Program może być realizowany w każdych warunkach.

2. Treści programowe pogrupowane są według kryterium wieku, z uwzględnieniem dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju, jak również refleksyjnego podejścia w kwestii doboru treści do indywidualnych możliwości poszczególnych wychowanków.

3. Główny czynnik to aktywność, która przejawia się w samodzielnym, samorzutnym podejmowaniu działalności zabawowej, co w toku realizacji założeń programowych ma priorytetowe znaczenie.

4. W toku jednego dnia pobytu w przedszkolu podejmowane są różnorodne formy działalności.

5. Uznając aktywność dzieci za stymulatora do działania w pracy pedagogicznej stosowane są metody czynne, metody aktywizujące,

6. Przejawy aktywności dzieci są swoistym barometrem dla nauczyciela, dlatego obserwujemy je i stwarzamy dzieciom optymalne warunki do nabywania kompetencji

 

 • Karty pracy dla dzieci 5-6 letnich w roku szkolnym 2018/2019 to: „Olek i Ada” (poziom B, B+)
 • Karty pracy dla dzieci 3-4 letnich w roku szkolnym 2018/2019  to: „Olek i Ada” (poziom A, A+)

 

PROGRAMY PRZYJĘTE DO REALIZACJI w roku szkolnym 2018/2019

I. Program edukacji przedszkolnej „Wokół przedszkola” – program zatwierdzony przez MEN.

II. Programy autorskie wspomagające realizację podstawy programowej:

 1. 1. PROGRAM ADAPTACYJNY – opracowany przez nauczycieli – mgr J. Potoniec; P. Rejman;
 • Cele programu:
 • – kształtowanie postaw akceptacji siebie oraz utrwalania własnego optymizmu niezbędnego w kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań.
 • – wskazywanie różnych rodzajów aktywności przydatnych dla wszechstronnego rozwoju,
 • – pokazywanie wzorców, jak mogą to zrobić,
 • – zachęcanie dzieci do pokonywania trudności,
 • 2. PROGRAM PROFILAKTYCZNY – opracowany przez nauczycielki  –  mgr M. Dryja, mgr D. Kulczycka.
 • Cele programu:
 • – pomoc dzieciom w adaptacji do nowych warunków w środowisku przedszkolnym,
 • – włączenie rodziców w działania adaptacyjne,
 • – integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego.

3. PROGRAM WYCHOWAWCZY – opracowany przez mgr Z. Baran.

Cele programu:

 • – uczenie zachowań społecznie akceptowanych.
 • – uczenie pozytywnego stosunku do otaczającego świata i siebie,
 • – uczenie dziecka współżycia z ludźmi,
 • 4. PROGRAM „Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT, JUŻ OD NAJMŁODSZYCH LAT!”. –  opracowany przez panią mgr Dianę Nowak
 • Cele programu:
 • – wprowadzenie najmłodszych uczestników procesu kształcenia w świat technologii komunikacyjno – informacyjnych.
 • – wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego i higienicznego użytkowania komputera.
 • – rozwijanie aktywności poznawczej dziecka.