Program

W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu realizowany jest program Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaba-Żabińskiej „Wokół przedszkola”. Jest to program zatwierdzony przez MEN zgodnie z podstawą programową obowiązującą w przedszkolach. Następujące wskazania zadecydowały o wyborze tego programu:

1. Program może być realizowany w każdych warunkach.

2. Treści programowe pogrupowane są według kryterium wieku, z uwzględnieniem dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju, jak również refleksyjnego podejścia w kwestii doboru treści do indywidualnych możliwości poszczególnych wychowanków.

3. Główny czynnik to aktywność, która przejawia się w samodzielnym, samorzutnym podejmowaniu działalności zabawowej, co w toku realizacji założeń programowych ma priorytetowe znaczenie.

4. W toku jednego dnia pobytu w przedszkolu podejmowane są różnorodne formy działalności.

5. Uznając aktywność dzieci za stymulatora do działania w pracy pedagogicznej stosowane są metody czynne, metody aktywizujące,

6. Przejawy aktywności dzieci są swoistym barometrem dla nauczyciela, dlatego obserwujemy je i stwarzamy dzieciom optymalne warunki do nabywania kompetencji

  • Karty pracy dla dzieci 5-6 letnich w roku szkolnym 2019/2020 to: „Nowe przygody – Olek i Ada” (poziom B, B+)
  • Karty pracy dla dzieci 3-4 letnich w roku szkolnym 2019/2020 to: „Noweprzygody – Olek i Ada” (poziom A, A+)