Zajęcia

Proponowane zajęcia

Aby w sposób harmonijny rozwijać dyspozycje twórcze dzieci, w przedszkolu prowadzone są zajęcia obowiązkowe, dostosowane do możliwości dzieci i zgodne z obowiązującą podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dnia 14 lutego 2017 r.:

– tworzymy warunki do rozwoju zabawy (dziecko przejawia w zabawie te same właściwości, które określane są jako wskaźniki postawy twórczej, wyraża swój twórczy stosunek do świata) – utrwalamy naturalne zabawy dzieci, dostarczamy mu okazji do działania w sytuacjach fikcyjnych, pozorowanych, działaniach na zastępnikach;

– tworzymy warunki do rozwoju wyobraźni czyli zdolności umysłu do tworzenia wyobrażeń opartych na aktualnych lub wcześniejszych doświadczeniach zmysłowych, wykraczania poza dostarczone informacje, dostrzegania nowych jakości w rzeczach znanych;

– tworzymy warunki do rozwoju spontaniczności dziecka (cechy niezbędne dla powstawania autonomii psychicznej), to czy ta cecha ujawni się, rozwinie i przetrwa, zależy od czynników wewnętrznych (układu nerwowego) i zewnętrznych (oddziaływań środowiska – rodziców i nauczycieli);

Rola dorosłego (rodzica, nauczyciela) w procesie rozwijania aktywności twórczej dziecka sprowadza się zatem do roli animatora sytuacji, w których dziecko będzie mogło i chciało przejąć inicjatywę działania. Zachęcamy do twórczego myślenia, bo do tego trzeba dzieci zachęcić i przygotować.

  • Dzieci w miłej i przyjaznej atmosferze poznają „smak życia” w grupie rówieśników, rozwijają i nabywają nowe umiejętności życiowe i społeczne.

ZAJĘCIA DODATKOWE ODBYWAJĄCE SIĘ W PRZEDSZKOLU:

W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu odbywać się będą następujące zajęcia dodatkowe: 

  • Język Angielski (2x w tygodniu) ŚRODA, PIĄTEK
  • Koncerty Muzyczne prowadzone przez Podkarpacką Filharmonię Muzyczną (1x w miesiącu)
  • Audycja Muzyczna ze Szkoły Muzycznej Yamaha (1x na 2 miesiące)
  • Teatrzyki 
  • Robotyka i programowanie (5, 6-latki; 1x w miesiącu)
  • Religia (6-latki; 1x w tygodniu)

Dodatkowo z inicjatywy Rodziców prowadzone są raz w tygodniu zajęcia:

  • Zajęcia Taneczne prowadzone przez Akademię Tańca STEP BY STEP
  • Zajęcia sportowe prowadzone przez Przedszkolandię Drużyna Kangura