Zajęcia

Proponowane zajęcia

Aby w sposób harmonijny rozwijać dyspozycje twórcze dzieci, w przedszkolu prowadzone są zajęcia obowiązkowe, dostosowane do możliwości dzieci i zgodne z obowiązującą podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dnia 14 lutego 2017 r.:

– tworzymy warunki do rozwoju zabawy (dziecko przejawia w zabawie te same właściwości, które określane są jako wskaźniki postawy twórczej, wyraża swój twórczy stosunek do świata) – utrwalamy naturalne zabawy dzieci, dostarczamy mu okazji do działania w sytuacjach fikcyjnych, pozorowanych, działaniach na zastępnikach;

– tworzymy warunki do rozwoju wyobraźni czyli zdolności umysłu do tworzenia wyobrażeń opartych na aktualnych lub wcześniejszych doświadczeniach zmysłowych, wykraczania poza dostarczone informacje, dostrzegania nowych jakości w rzeczach znanych;

– tworzymy warunki do rozwoju spontaniczności dziecka (cechy niezbędne dla powstawania autonomii psychicznej), to czy ta cecha ujawni się, rozwinie i przetrwa, zależy od czynników wewnętrznych (układu nerwowego) i zewnętrznych (oddziaływań środowiska – rodziców i nauczycieli);

Rola dorosłego (rodzica, nauczyciela) w procesie rozwijania aktywności twórczej dziecka sprowadza się zatem do roli animatora sytuacji, w których dziecko będzie mogło i chciało przejąć inicjatywę działania. Zachęcamy do twórczego myślenia, bo do tego trzeba dzieci zachęcić i przygotować.

  • Dzieci w miłej i przyjaznej atmosferze poznają „smak życia” w grupie rówieśników, rozwijają i nabywają nowe umiejętności życiowe i społeczne.

ZAJĘCIA DODATKOWE ODBYWAJĄCE SIĘ W PRZEDSZKOLU:

Poniedziałek: RELIGIA (6-LATKI)

Wtorek: LOGOPEDIA

Środa: JĘZYK ANGIELSKI

             ELEMENTY TAŃCA I EMISJA GŁOSU

Czwartek: JĘZYK ANGIELSKI

Piątek: JĘZYK ANGIELSKI

              ELEMENTY TAŃCA I EMISJA GŁOSU

             GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Raz w miesiącu w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia teatralne z aktorem teatru „Igraszka”. Zajęcia te mają na celu rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci, zachęcają do działań proteatralnych. Zabawa w teatr daje możliwość interpretacji utworów literackich, pozwala na swobodne improwizowanie słowne znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci.

HARMONOGRAM TEATRZYKÓW:

wrzesień – 30.09.2019 – godzina -10.30 „Przygody Krzysia Rysia”

październik – 15.10.2019 – godzina – 10.15 – „Bezpieczna droga”

listopad – 29.11.2019 – godzina – 10.30 – Hokus-Pokus „Z magią na wesoło”

grudzień – 19.12.2019 – godzina 10.00 – „W drogę do Mikołaja”

styczeń – 06.02.2020 – godzina 10.15 – „ Smog – czy smok”

luty – 06.02.2020 – godzina 10.15 – „ Smog – czy smok”

marzec – 30.03.2020 – godzina 11.00 „Magiczne słowo”

kwiecień – 28.04.2020 – godzina 10.15 – „Co w trawie piszczy”

maj – 08.05.2020 – godzina 11.00 „Wielkie sprawy małej żaby”

czerwiec – 08 .06.2020 – godzina 11.00 „Gucio zaczarowany”

KONCERTY – AUDYCJE MUZYCZNE – PIERWSZA LUB DRUGA ŚRODA KAŻDEGO  MIESIĄCA – GODZINA – 10.30

Wrzesień – 11.IX „DO,RE,MI – MUZYKĘ Z NAMI POZNASZ TY”

Październik – 2.X „NASZA PANI WSZYSTKO WIE” – KOMP. – WOJCIECH
KILAR

Listopad – 6.XI „PAN LISTOPAD PRZYSZEDŁ, PARASOL ROZKŁADA” – S.
MONIUSZKO – KOMPOZYTOR I PATRIOTA

Grudzień – 4.XII „MIKOŁAJU, MIKOŁAJU – NA CIEBIE CZEKAMY DZIŚ” –
POLSKIE KOLĘDY W RYTMIE TAŃCÓW NARODOWYCH

Styczeń – 8.I „GRA MUZYKA W KARNAWALE …” – KOMPOZYTOR. –J.S BACH

Luty – 5.II „ZIMOWYCH ZABAW NADSZEDŁ CZAS” – KOMP. A. VIVALDI

Marzec – 4.III „HEJ OD RZESZOWA JADĘ – POLSKA MUZYKA LUDOWA JEST NAJPIĘKNIEJSZA” – KOMP. – H. WIENIAWSKI

Kwiecień – 8.IV „Śmigus dyngus przyszedł do nas…” . KOMPOZYTOR – W. A. MOZART

Maj – 6.V „W ZIELENI ŁĄKA MAJOWA” – KOMPOZYTOR – L. VAN BEETHOVEN – AUTOR HYMNU UNII EUROPEJSKIEJ

Czerwiec – 3.VI „MUZYCZNA PODRÓŻ PO ŚWIECIE”. KOMPOZYTOR
FRYDERYK CHOPIN. PODSUMOWANIE KONCERTÓW.