Zajęcia

Proponowane zajęcia

Aby w sposób harmonijny rozwijać dyspozycje twórcze dzieci, w przedszkolu prowadzone są zajęcia obowiązkowe, dostosowane do możliwości dzieci i zgodne z obowiązującą podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dnia 14 lutego 2017 r.:

– tworzymy warunki do rozwoju zabawy (dziecko przejawia w zabawie te same właściwości, które określane są jako wskaźniki postawy twórczej, wyraża swój twórczy stosunek do świata) – utrwalamy naturalne zabawy dzieci, dostarczamy mu okazji do działania w sytuacjach fikcyjnych, pozorowanych, działaniach na zastępnikach;

– tworzymy warunki do rozwoju wyobraźni czyli zdolności umysłu do tworzenia wyobrażeń opartych na aktualnych lub wcześniejszych doświadczeniach zmysłowych, wykraczania poza dostarczone informacje, dostrzegania nowych jakości w rzeczach znanych;

– tworzymy warunki do rozwoju spontaniczności dziecka (cechy niezbędne dla powstawania autonomii psychicznej), to czy ta cecha ujawni się, rozwinie i przetrwa, zależy od czynników wewnętrznych (układu nerwowego) i zewnętrznych (oddziaływań środowiska – rodziców i nauczycieli);

Rola dorosłego (rodzica, nauczyciela) w procesie rozwijania aktywności twórczej dziecka sprowadza się zatem do roli animatora sytuacji, w których dziecko będzie mogło i chciało przejąć inicjatywę działania. Zachęcamy do twórczego myślenia, bo do tego trzeba dzieci zachęcić i przygotować.

  • Dzieci w miłej i przyjaznej atmosferze poznają „smak życia” w grupie rówieśników, rozwijają i nabywają nowe umiejętności życiowe i społeczne.

ZAJĘCIA DODATKOWE ODBYWAJĄCE SIĘ W PRZEDSZKOLU:

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 w naszym przedszkolu odbywać się będą następujące zajęcia dodatkowe: 

Język Angielski (2x w tygodniu) WTOREK, ŚRODA

Rytmika (1x w tygodniu) PONIEDZIAŁEK

Zajęcia z Jogi (2x w miesiącu)

Audycja Muzyczna (1x w miesiącu)

Teatrzyki (1x w miesiącu)

Robotyka i programowanie (5, 6-latki; 1x w miesiącu)

Religia (6-latki; 1x w tygodniu)

Terminarz zajęć dodatkowych wymienionych powyżej wraz z zajęciami prowadzonymi przez specjalistów (logopeda, psycholog, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny) podany zostanie w późniejszym terminie poprzez aplikację Google Classroom.