Zajęcia

Proponowane zajęcia

Aby w sposób harmonijny rozwijać dyspozycje twórcze dzieci, w przedszkolu prowadzone są zajęcia obowiązkowe, dostosowane do możliwości dzieci i zgodne z obowiązującą podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dnia 14 lutego 2017 r.:

– tworzymy warunki do rozwoju zabawy (dziecko przejawia w zabawie te same właściwości, które określane są jako wskaźniki postawy twórczej, wyraża swój twórczy stosunek do świata) – utrwalamy naturalne zabawy dzieci, dostarczamy mu okazji do działania w sytuacjach fikcyjnych, pozorowanych, działaniach na zastępnikach;

– tworzymy warunki do rozwoju wyobraźni czyli zdolności umysłu do tworzenia wyobrażeń opartych na aktualnych lub wcześniejszych doświadczeniach zmysłowych, wykraczania poza dostarczone informacje, dostrzegania nowych jakości w rzeczach znanych;

– tworzymy warunki do rozwoju spontaniczności dziecka (cechy niezbędne dla powstawania autonomii psychicznej), to czy ta cecha ujawni się, rozwinie i przetrwa, zależy od czynników wewnętrznych (układu nerwowego) i zewnętrznych (oddziaływań środowiska – rodziców i nauczycieli);

Rola dorosłego (rodzica, nauczyciela) w procesie rozwijania aktywności twórczej dziecka sprowadza się zatem do roli animatora sytuacji, w których dziecko będzie mogło i chciało przejąć inicjatywę działania. Zachęcamy do twórczego myślenia, bo do tego trzeba dzieci zachęcić i przygotować.

  • Dzieci w miłej i przyjaznej atmosferze poznają „smak życia” w grupie rówieśników, rozwijają i nabywają nowe umiejętności życiowe i społeczne.

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ ODBYWAJĄCE SIĘ CODZIENNIE W PRZEDSZKOLU:

PONIEDZIAŁEK:         aktywność poznawcza i językowa, aktywność ruchowa

WTOREK:                   aktywność artystyczna

ŚRODA:                      aktywność matematyczna

CZWARTEK:               aktywność poznawcza i językowa, aktywność ruchowa

PIĄTEK:                      aktywność artystyczna

ZAJĘCIA DODATKOWE ODBYWAJĄCE SIĘ W PRZEDSZKOLU:

Poniedziałek:  język angielski 9:15-10:45

zajęcia teatralne /1 x miesiąc/ 13:00 – 14:00

Wtorek: diagnoza i terapia logopedyczna 9:30 – 14:30

Środa: elementy tańca i emisji głosu 13:00 – 14:05

Czwartek: gimnastyka korekcyjna 10:30 – 12:00

Piątek: język angielski 11:00-12:00

elementy tańca i emisji głosu 13:00 – 14:05

religia 8:45 – 9:15 (grupa IV)

Raz w miesiącu w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia teatralne z aktorem teatru „Igraszka”. Zajęcia te mają na celu rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci, zachęcają do działań proteatralnych. Zabawa w teatr daje możliwość interpretacji utworów literackich, pozwala na swobodne improwizowanie słowne znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH:

październik – 08.10.2018r  godzina 13.00

listopad – 05.11.2018r godzina 13.00

grudzień – 03.12.2018r godzina 13.00

styczeń – 07.01.2019r godzina 13.00

luty – 04.02.2019r godzina 13.00

marzec – 11.03.2019r godzina 13.00

kwiecień –  08.04.2019r godzina 13.00

maj – 13.05.2019r godzina 13.00

czerwiec – 10.06.2019r godzina 13.00

HARMONOGRAM TEATRZYKÓW

„Gdzie jest Stasio?” – 12.10.2018 godzina 13:00

„Krótkie nogi” – 15.11.2018 godzina 13:00

„Jedyne marzenie” – 12.12.2018 godzina 13:00

KONCERTY – AUDYCJE MUZYCZNE – PIERWSZA LUB DRUGA ŚRODA KAŻDEGO  MIESIĄCA – GODZINA – 10.30

Wrzesień – 12.09.2018r

Październik – 10.10.2018r.

Listopad – 07.11.2018r.

Grudzień – 05.12.2018r.

Styczeń – 09.01.2019r.

Luty – 06.02.2019r.

Marzec – 06.03.2019r.

Kwiecień – 03.04.2019r.

Maj – 08.05.2019r.

Czerwiec – 05.06.2019r.