Nasze Przedszkole

Przedszkole Niepubliczne „WYSPA SKARBÓW”

Nasze przedszkole „WYSPA SKARBÓW” znajduje się na spokojnym osiedlu Drabinianka przy ulicy Jazowej 28b. Budynek został zaprojektowany i  wybudowany z myślą o powstaniu przedszkola. Spełnia on wszystkie wymogi, które potrzebne są do otwarcia placówek oświatowych. Dla bezpieczeństwa dzieci został on wyposażony dodatkowo w monitoring (zainstalowany wewnątrz i zewnątrz budynku) oraz wejście za pomocą kart dostępnych tylko dla rodziców. Wokół budynku znajdują się ogród i plac zabaw – miejsce, gdzie dzieci odkrywają, badają i obserwują przyrodę, uczestniczą w jej tworzeniu i wzrastaniu. Miejsce,  które w dzieciństwie daje swobodę i zaspokaja nigdy nie spełnioną potrzebę ruchu.

Budynek przedszkolny wyposażony jest w piękne pastelowe, przestronne sale do zajęć grupowych oraz indywidualnych, salę ruchu, kuchnię do zajęć kulinarnych oraz piękne kolorowe łazienki. W  przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która potrafi uważnie potrzeć,  zatrzymać się przy dziecku i dostrzec to, co istotne. Pracujące w naszym przedszkolu osoby to ludzie z pasją, sercem  i z poczuciem misji oraz odpowiedzialności za dziecko i rodzinę. To osoby pełne zrozumienia, cierpliwości oraz życzliwości,  pragnące  w rodzinnej atmosferze stwarzać dzieciom warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod pracy. Nauczyciele, stosując nowatorskie metody oraz pomoce,  realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy zatwierdzony przez MEN,  uwzględniający założenia podstawy programowej dla przedszkoli.

Wszyscy pracownicy przedszkola kierują się zasadą dobra dziecka w uznaniu jego praw, ale i również obowiązków.  Starają się, by każde dziecko było wysłuchane, zrozumiane, by rozwijało się na miarę swoich możliwości. Wszystkie działania dydaktyczno–wychowawcze zmierzają do przygotowania dziecka do życia w grupie, do podołania wymogom szkolnym,  do stania się otwartymi na świat i życzliwymi wobec ludzi, zwierząt i przyrody.