Ramowy rozkład dnia

7.00 – 8.00  Schodzenie się dzieci w sali, zabawy dowolne według inwencji i pomysłowości dzieci, zabawy integrujące grupę, ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci. Zabawa ruchowa. Ćwiczenia poranne.

8.00 – 8.30 Czynności porządkowo-gospodarcze w sali, zabiegi higieniczno-sanitarne, przygotowanie do śniadania, promowanie nawyków prozdrowotnych.

8.30 – 8.45 Śniadanie – grupa IV – doskonalenie zasad umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku /promowanie nawyków prozdrowotnych/.

8.45 – 9:00  Śniadanie – grupa III – doskonalenie zasad umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku /promowanie nawyków prozdrowotnych/.

9.00 – 9.15  Śniadanie – grupa II – nauka samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku /promowanie nawyków prozdrowotnych/ doskonalenie zasad umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku /promowanie nawyków prozdrowotnych/.

9.15 – 9.30  Śniadanie – grupa I – nauka samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku /promowanie nawyków prozdrowotnych/; grupa II – doskonalenie zasad umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku /promowanie nawyków prozdrowotnych/.

9.30 – 11.15  Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową – zabawy, zajęcia, zajęcia spacery, wycieczki i inne formy aktywności w sali i na powietrzu – stymulowanie rozwoju dzieci, wyzwalanie aktywności, tworzenie warunków umożliwiających zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności we wszystkich obszarach rozwoju, zabawy i zajęcia edukacyjne, ruchowe i umuzykalniające: grupa I, II, III i IV.

10.30 – 10.45 Drugie śniadanie

11.15 – 11.30  Przygotowanie do pierwszej części obiadu, czynności porządkowo – gospodarcze, zabiegi higieniczno – sanitarne. Grupa I.

11.30 – 11.50 Obiad w grupie I.

11.35 – 11.50  Przygotowanie do pierwszej części obiadu, czynności porządkowo – gospodarcze, zabiegi higieniczno – sanitarne. Grupa II.

11.50 – 12.10 Obiad w grupie II.

11.55 – 12.10  Przygotowanie do pierwszej części obiadu, czynności porządkowo – gospodarcze, zabiegi higieniczno – sanitarne. Grupa III.

12.10 – 12.30 Obiad w grupie III.

12.15 – 12.30  Przygotowanie do pierwszej części obiadu, czynności porządkowo – gospodarcze, zabiegi higieniczno – sanitarne. Grupa IV.

12.30 – 12.50 Obiad w grupie IV.

11.50 – 13.45  Leżakowanie po obiedzie / nauka samoobsługi, słuchanie bajek z płyt CD lub czytanych przez nauczyciela. Grupa I.

12.00 – 14.00  Praca indywidualna lub w małych zespołach – zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, inne formy aktywności, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań w sali lub na powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym. Grupa II, III i IV.

13.15 – 13.30  Prace porządkowo-gospodarcze, zabiegi higieniczno – sanitarne.

13.30 – 13.45  Druga część obiadu – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Grupa III.

13.45 – 14.00  Druga część obiadu – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Grupa II.

14.00 – 14.15  Druga część obiadu – nauka umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Grupa IV.

14.15 – 14.30  Druga część obiadu – nauka umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Grupa I.

14.00 – 17.00  Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualne zajęcia w małych zespołach, zajęcia o charakterze wychowawczym, pobyt na świeżym powietrzu. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

15.00 – 15.30  Podwieczorek dla grupy I, II, III i IV.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach: 9.00 – 14.00.