Kadra

Anna Wańczyk-Welc – właściciel przedszkola

Prywatnie jestem mamą trójki wspaniałych dzieci, w wieku szkolnym, przedszkolnym i poniemowlęcym. Jednym z największych wyzwań w moim życiu stało się założenie przedszkola, które spełniałoby moje oczekiwania. Są to więc oczekiwania matki, która musi mieć pewność, że jej dziecko jest pod dobrą opieką. Otwierając przedszkole Wyspa Skarbów nadałam treść i formę wszystkim tym oczekiwaniom i przy pomocy kompetentnych pracowników sprawiłam, by ożyły one dla naszych dzieci.

dowiedz się więcej


Alfreda Cyran – dyrektor przedszkola ds. pedagogicznych

Jestem absolwentką Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie (wychowanie przedszkolne) oraz ukończyłam studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą”. Jestem nauczycielem dyplomowanym –  do 31.08.2018r byłam dyrektorem Przedszkola Publicznego Nr 40 w Rzeszowie. Jestem ekspertem  z listy MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Od 1.09.2018 sprawuję nadzór pedagogiczny w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Skarbów” będąc dyrektorem do spraw pedagogicznych. W swoich działaniach dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych zawsze kieruje się dobrem i troską dzieci, oraz poszanowaniem ich godności osobistej. Realizując zadania statutowe przedszkola uczulam nauczycieli by zawsze uwzględniały potrzeby psychofizyczne dzieci, ich zainteresowania by dziecko traktowały podmiotowo, i dbały o ich bezpieczeństwo. Rzetelnie realizuję zadania związane z powierzonym mi stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola.

„Nikt – zarówno dziecko, jak i dorosły – nie lubi, żeby mu cokolwiek narzucać.” Celestyn Freinet


Aleksandra Pociask – nauczyciel w grupie I

Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału Pedagogicznego, pracuje z dziećmi od 2 lat. Na co dzień jestem osobą ciepłą i troskliwą. Czas spędzony z dziećmi daje mi dużo satysfakcji  oraz energii na każdy nowy dzień. Praca z podopiecznymi rozwija moje doświadczenie oraz pogłębia zainteresowania do których należy taniec, plastyka, prace manualne, podróże oraz fotografia. Moim cele w pracy  z dziećmi oprócz założonych innych wymagań ,  jest rozwijanie ich wyobraźni poprzez różnego rodzaju prace plastyczne, bajki oraz  pokazanie dzieciom jak w łatwy i kolorowy sposób można tworzyć ciekawe historie.

W pracy jak i życiu codziennym towarzyszy mi motto: Pat­rz przed siebie, kierując ku in­nym swe serce ,wten­czas wiosną po­wieje i zak­witną kwiet­ne kobierce…


Paula Szaro – nauczyciel w grupie II


Monika Tymowicz – nauczyciel w grupie III

Na Uniwersytecie Rzeszowskim ukończyłam studia o specjalności: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM. Praca z dziećmi stała się moją pasją. Dostarcza mi dużo radości i satysfakcji, ponieważ nie ma nic bardziej niezwykłego, niż krok po kroku obserwować rozwój małego człowieka. Jestem ciepłą, otwartą i wrażliwą osobą, która bardzo szybko nawiązuje dobry kontakt z dziećmi. Ponad wszystko staram się zrozumieć je i ich potrzeby. W swojej pracy stawiam na rozwój kreatywności i samodzielności podopiecznych. Staram się stworzyć moim wychowankom możliwość odkrywania, poznawania oraz zrozumienia otaczającego ich świata. Wszak tylko dzieci „mają tę cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną” /Jean Cocteau/.


Diana Nowak – nauczyciel w grupie IV

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunkach: Edukacja przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Codzienne kontakty z dziećmi pozwalają nam poznać ich kolorowy świat pełen po brzegi uśmiechu, radości i nieustającej chęci poznawania tego, co je otacza. W swojej pracy staram się zapewnić jak najlepsze warunki do indywidualnego rozwoju, wierząc iż każde dziecko jest kopalnią talentów, a naszą rolą jest ich odkrywanie. Misję tą realizuję poprzez zróżnicowane zajęcia dydaktyczne oparte na zabawie i wzajemnej współpracy. Bardzo ważna pozostaje dla mnie także atmosfera, zatem staram się, aby zawsze była ciepła i pełna szacunku. Za cel w pracy stawiam sobie nagradzanie oraz docenianie wysiłku swoich podopiecznych. Największą satysfakcją z wykonywanego zawodu jest uśmiech dzieci oraz możliwość obserwowania postępów, jakie osiągają każdego dnia.

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.” (R. Fulghum)

Chciałabym, aby moi podopieczni po latach mogli powiedzieć to samo.


Bożena Domaradzka – pomoc nauczyciela, grupa I

W przedszkolu „Wyspa Skarbów” mam przyjemność pracować od września 2017r. Posiadam kwalifikacje (Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli) i wieloletnie doświadczenie. Praca z dziećmi jest dla mnie wielką przyjemnością, zawsze chętnie je przytulę czy pomogę im w potrzebie. Każde dziecko jest dla mnie indywidualnością i każde jest wyjątkowe, a największą radością jest uśmiech dziecka, który ma cudowną moc – rozgarnia wszystkie czarne chmury i nie sposób go nie odwzajemnić. Prywatnie jestem mama i babcią, a moje wnuki Zosia (2 latka) i Franuś (6 lat) są moimi największymi skarbami.


Marzena Brzezińska – pomoc nauczyciela, grupa III


Teresa Tereszkiewicz – pomoc nauczyciela, grupa IV

Pracę w przedszkolu podjęłam około 8 lat temu. W Przedszkolu „Wyspa Skarbów” pracuję od 2017r. Bardzo lubię pracować wśród dzieci, pomagając im każdego dnia. Uwielbiam słuchać ich radości, jak również służyć pomocą i radą w smutkach. Praca wśród dzieci daje mi wiele radości.

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” Jan Paweł II


Barbara Luty

Szansę bliższego poznania dzieci dało mi moje hobby – jazda konna i fotografia (dzieci są wdzięcznym obiektem zdjęciowym) oraz opieka nad siostrzeńcem. Dzieci pokazały mi, że można cieszyć się bez powodu i jak ważne jest poświęcanie im czasu, wspólne czytanie książek, śpiew i taniec. Wierzę, że dobre dzieciństwo to dobry start w dorosłość. Cieszę się, że mam możliwość pracy z dziećmi i poznawania ich bogatego świata wyobraźni.


Beata Kaliszewska 

Praca w przedszkolu z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia. W kontaktach z dziećmi stawiam na uśmiech, otwartość, stanowczość i opanowanie. Staram się zaszczepić w nich zasady dobrego wychowania. Najważniejsze jest dla mnie dobro dziecka i jego bezpieczeństwo.
„Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku” Johann Wolfgang Goethe