Kadra

Anna Wańczyk-Welc – właściciel przedszkola

Prywatnie jestem mamą trójki wspaniałych dzieci. Jednym z największych wyzwań w moim życiu stało się założenie przedszkola, które spełniałoby moje oczekiwania. Są to więc oczekiwania matki, która musi mieć pewność, że jej dziecko jest pod dobrą opieką. Otwierając przedszkole Wyspa Skarbów nadałam treść i formę wszystkim tym oczekiwaniom i przy pomocy kompetentnych pracowników sprawiłam, by ożyły one dla naszych dzieci.

dowiedz się więcej


Alfreda Cyran – dyrektor przedszkola ds. pedagogicznych

Jestem absolwentką Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie (wychowanie przedszkolne) oraz ukończyłam studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą”. Jestem nauczycielem dyplomowanym –  do 31.08.2018 r. byłam dyrektorem Przedszkola Publicznego Nr 40 w Rzeszowie. Jestem ekspertem z listy MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Od 1.09.2018 r. sprawuję nadzór pedagogiczny w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Skarbów” będąc dyrektorem do spraw pedagogicznych. W swoich działaniach dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych zawsze kieruję się dobrem i troską dzieci oraz poszanowaniem ich godności osobistej. Realizując zadania statutowe przedszkola uczulam nauczycielki, by zawsze uwzględniały potrzeby psychofizyczne dzieci i ich zainteresowania, by każde dziecko traktowały podmiotowo i dbały o ich bezpieczeństwo. Rzetelnie realizuję zadania związane z powierzonym mi stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola.

„Nikt – zarówno dziecko, jak i dorosły – nie lubi, żeby mu cokolwiek narzucać.” Celestyn Freinet


Monika Tymowicz – nauczyciel w grupie I

Praca z dziećmi stała się moją pasją. Dostarcza mi dużo radości i satysfakcji, ponieważ nie ma nic bardziej niezwykłego, jak krok po kroku obserwować rozwój małego człowieka. Jestem  ciepłą, otwartą i wrażliwą osobą, która bardzo szybko nawiązuje dobry kontakt z dziećmi. Ponad wszystko staram się zrozumieć dziecko oraz jego potrzeby. Dzieci mają wręcz cu­downą moc, aby zmieniać się we wszys­tko, w co tyl­ko zapragną (Jean Cocteau) – dlatego w swojej pracy stawiam na rozwój kreatywności i samodzielności dzieci. Staram się stworzyć podopiecznym możliwość do odkrywania, poznawania oraz zrozumienia otaczającego je świata.

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.


Diana Sochacka – nauczyciel w grupie II

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunkach: Edukacja przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Codzienne kontakty z dziećmi pozwalają nam poznać ich kolorowy świat pełen po brzegi uśmiechu, radości i nieustającej chęci poznawania tego, co je otacza. W swojej pracy staram się zapewnić jak najlepsze warunki do indywidualnego rozwoju, wierząc iż każde dziecko jest kopalnią talentów, a naszą rolą jest ich odkrywanie. Misję tą realizuję poprzez zróżnicowane zajęcia dydaktyczne oparte na zabawie i wzajemnej współpracy. Bardzo ważna pozostaje dla mnie także atmosfera, zatem staram się, aby zawsze była ciepła i pełna szacunku. Za cel w pracy stawiam sobie nagradzanie oraz docenianie wysiłku swoich podopiecznych. Największą satysfakcją z wykonywanego zawodu jest uśmiech dzieci oraz możliwość obserwowania postępów, jakie osiągają każdego dnia.

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.” (R. Fulghum)

Chciałabym, aby moi podopieczni po latach mogli powiedzieć to samo.

Aleksandra Bała – nauczyciel w grupie II


Paulina Kochanowicz – nauczyciel w grupie III

Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie ukończyłam licencjat z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Aktualnie bronię tytułu magistra. Cały czas staram się poszerzać swoją wiedzę i umiejętności poprzez udziały w szkoleniach, warsztatach i kursach. Jak wiadomo, człowiek uczy się przez całe życie. W swojej pracy dążę do wszechstronnego rozwoju dziecka, dostrzegając indywidualne potrzeby oraz zainteresowania dzieci. Proces edukacyjny staram się opierać na takich metodach i formach pracy, które są dla dzieci interesujące i ciekawe. Najbardziej zależy mi na tym, aby moje działanie zachęciło dzieci do poznawania i doświadczania otaczającego ich świata w poczuciu bezpieczeństwa, zaufania i ciepła. Zauważenie każdego postępu w rozwoju dziecka, jest niezapomnianą chwilą, która pozostaje w pamięci na zawsze, a także motywuje do dalszego działania. Mam ogromne szczęście mogąc powiedzieć, że moja praca każdego dnia sprawia mi coraz więcej radości. Widząc uśmiech na twarzach dzieci, upewniam się, że jestem na właściwym miejscu.


Angelika Ferenc – nauczyciel w grupie IV

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (Janusz Korczak). Praca z dziećmi od zawsze była moim życiowym celem i marzeniem, dzięki czemu czerpie ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia w zawodzie, w którym największą nagrodą jest uśmiech dziecka. Moją osobę cechuje odpowiedzialność, kreatywność, pogoda ducha oraz sumienność. W pracy zależy mi na wszechstronnym i harmonijnym rozwoju dziecka,  a także budowaniu dobrych relacji opartych na wzajemnym szacunku, życzliwości i zaufaniu. Zależy mi na stworzeniu przestrzeni, w której dzieci będą czuły się bezpieczne i szczęśliwe, w której każdy będzie ważny i potrzebny.

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim o kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Aktualnie swoje kompetencje poszerzam uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i kursach.

Karolina Sudoł – nauczyciel w grupie IV


Oliwia Rusin – pomoc nauczyciela

Jestem osobą cierpliwą i życzliwą. Trudności pokonuję pozytywnym nastawieniem. W pracy najważniejszy jest dla mnie uśmiech dzieci. Z zawodu jestem terapeutą zajęciowym. Po pracy lubię spacery ze swoim psem.


Teresa Tereszkiewicz – pomoc nauczyciela

Pracę w przedszkolu podjęłam około 8 lat temu. W Przedszkolu „Wyspa Skarbów” pracuję od 2017r. Bardzo lubię pracować wśród dzieci, pomagając im każdego dnia. Uwielbiam słuchać ich radości, jak również służyć pomocą i radą w smutkach. Praca wśród dzieci daje mi wiele radości.

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” Jan Paweł II


Agnieszka Raszewska – pomoc nauczyciela


Beata Kaliszewska 

Praca w przedszkolu z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia. W kontaktach z dziećmi stawiam na uśmiech, otwartość, stanowczość i opanowanie. Staram się zaszczepić w nich zasady dobrego wychowania. Najważniejsze jest dla mnie dobro dziecka i jego bezpieczeństwo.
„Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku” Johann Wolfgang Goethe


Ponadto pracę przedszkola wspomagają specjaliści:

Psycholog – Anna Wańczyk-Welc

Neurologopeda – Alina Pałys

Terapeuta pedagogiczny – Diana Sochacka

Pedagog specjalny – Paulina Kielar