Scenariusze zajęć

TEMAT: W zdrowym ciele zdrowy zuch – konkurencje sportowe dla przedszkolaków.

Temat:  W zdrowym ciele zdrowy zuch – zdrowo się odżywiamy i marchewkę zajadamy.

Temat: Dzień Sportu

Temat: Ćwiczenia z piłkami – poranny zestaw ćwiczeń

Temat: Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne z użyciem papierowych rolek.

Temat: Bal Karnawałowy

Temat: Dzień Babci i Dziadka

Temat: Poranne ćwiczenia gimnastyczne

Temat: Konkurs plastyczny


TEMAT: W zdrowym ciele zdrowy zuch – konkurencje sportowe dla przedszkolaków.

Cele główne:
– rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci,
– tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole,
– poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,
– rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa,
– poznawanie i stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego.

Cele szczegółowe:

dziecko:
– rozwija koordynację ruchową,
– rozładowuje napięcie emocjonalne,
– ćwiczy umiejętność opanowania lęku, emocji, pokonywania trudności,
– współtworzy miłą atmosferę podczas ćwiczeń,
– przestrzega reguł w zawodach sportowych.
Metody:
konkurencje sportowe i sprawnościowe, pedagogika zabawy.
Formy:
indywidualna, zespołowa.

Pomoce:
skakanki, woreczki, szarfy, hula – hop, wiaderka, piłki, obręcze, laski.

Miejsce:
sala przedszkolna.

PRZEBIEG:

WSTĘP:
1.  Recytacja przez nauczyciela wiersza H .Świder pt. „Sport to zdrowie”. Pokaz ilustracji.

     Tato mówi:
     „Sport to zdrowie”.
     A więc Tomek na boisku,
     Piłkę kopie.     
     Darek piłkę rzuca w górę,
     Leci piłka ponad siatkę
     A odrzuca ją Beatka.     
     W zimie sanki, łyżwy, narty,
     Wszyscy bawią się wspaniale
     I ty kolego pamiętaj, nie leż,    Nie śpij, biegaj stale.   
     Baw się z nami na podwórzu,
     Tam jest mniej pyłu i kurzu,
     Nabierzesz siły i zdrowia,
     Możesz się zahartować,
     Nie będziesz nigdy chorować

 

2.  Rozgrzewka.

Zabawa ,,Moje ciało jest instrumentem” (wg. M. Bogdanowicz)
Wszelki ruch to dobra sprawa,
dla nas wszystkich to zabawa.
Ręce w górę, w przód i w bok,
skłon do przodu, przysiad, skok.

Ref.: Głowa, ramiona, kolana, pięty,
kolana, pięty, kolana, pięty.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
oczy, uszy, usta, nos.

3. Wybór kapitanów dwóch drużyn. Kapitanowie wybierają zawodników
swoich drużyn. Przywitanie się w parach: – słowem i przez podanie ręki,
– częściami ciała: nosami, policzkami, kolanami, czołami, łokciami, ramionami.

Część główna: konkurencje sportowe.

4. Bieg w kaloszu N na czas po wyznaczonej trasie.

5.” Żabki do kałuży”- skoki jak żabki w zielonych szarfach na czas po wyznaczonej dróżce.
6. „Piłka do bramki”-  (ćwiczymy celność). Na podłodze rozstawione są kosze-bramki. Każdy z uczestników toczy piłkę do celu za pomocą rakietki. Wygrywa ta drużyna, w której jest większa liczba celnych trafień.

7. „ Krokodyle do rzeczki”. Dzieci pokonują trasę wyznaczoną przez skakanki pełzając na brzuszkach na czas.

8 „ Gonimy motylka”. Zadanie polega na dmuchaniu piórka od punktu A do punktu B  w jak najkrótszym czasie.

9. Zabawa w kelnera. Na plastikowym talerzu kładziemy małą drewnianą kulkę. Dziecko pokonuje wyznaczoną trasę, w taki sposób, aby kulka nie spadła z talerza.

10. Zabawa z piłką. W tej konkurencji dzieci przekładają piłkę nad głowami od pierwszego dziecka do ostatniego. Następnie tunelem pod nogami od ostatniego dziecka do pierwszego. Wygrywa ta drużyna, w której piłka szybciej dotrze do kapitana drużyny.

11. Oszczędzaj wodę. Do ręki kapitanów obu drużyn dajemy kubek z wodą.
Ich zadaniem jest przekazanie kubka kolejnej osobie, która przekazuje następnej itd., aż do ostatniej osoby w drużynie. Wygrywa ta drużyna, która wykona zadanie szybciej i której pozostanie więcej wody w kubku.

Zakończenie

12. Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę, ogłoszenie wyników
konkurencji, wręczenie nagród i pamiątkowych medali uczestnikom zawodów.

13. Zebranie przez dyżurnych bądź wyznaczone dzieci wszystkich użytych
do zabawy przyborów; rekwizytów.


Temat:  W zdrowym ciele zdrowy zuch – zdrowo się odżywiamy i marchewkę zajadamy.

CELE:
– kształtowanie i utrwalanie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków żywieniowych
– rozbudzanie aktywności poznawczej,
– rozwijanie aktywności twórczej poprzez stosowanie technik twórczego myślenia i wykorzystanie     dziecięcej ekspresji
– rozwijanie aktywności ruchowej.

DZIECKO WIE:
– o konieczności jedzenia potraw niezbędnych dla zdrowia,
– jakie są zasady racjonalnego odżywiania, w tym o spożywaniu codziennie koniecznych składników pokarmowych,
– o tym, że żywność do spożycia musi być odpowiednio przygotowana i przechowywana,
– czemu służy właściwe odżywianie,
– jakie są możliwości oddziaływania na własne zdrowie, w kontekście podejmowanych przez siebie działań

DZIECKO ROZUMIE:
– konieczność przezwyciężania uprzedzeń do niektórych potraw,
– zasadność każdorazowego mycia rąk przed posiłkiem,
– konieczność zachowania umiaru w spożyciu słodyczy,
– konieczność przestrzegania zakazu jedzenia nie umytych owoców i warzyw

DZIECKO POTRAFI:
– „żyć zdrowo”, zgodnie ze wskazaniami rodziców i nauczycieli,
– nazywać części swojego ciała,
– dokonywać prostych wyborów dotyczących dbania o zdrowie,
– trafnie rozwiązywać zagadki tematyczne

METODY:
– metoda organizacji środowiska,
– metoda przekazu wiedzy,
– metoda pobudzania zachowań sprzyjających zdrowiu,
– metody aktywizujące

FORMY AKTYWNOŚCI DZIECKA:
– językowa,
– muzyczna,
– ruchowa

Środki wspomagające działanie:
– zgromadzone ilustracje warzyw i owoców, magnetofon i  nagranie piosenki pt. „ Na marchewki urodziny”, świeża marchewka pokrojona w paseczki, składniki potrzebne do upieczenia ciasta marchewkowego

OCZEKIWANE REZULTATY:

– wiedza o sposobach dbania o zdrowie,
– utrwalanie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków żywieniowych,-
– rozumienie konieczności dostarczania organizmowi prawidłowych składników budulcowych: witamin i minerałów.

PRZEBIEG:
1. Powitanie z dziećmi, przybycie witaminowej wróżki:
Witajcie chłopcy i dziewczynki
– czemuż to macie takie minki?
– czy zjadacie witaminki?

Czy nie marudzicie przy jedzeniu i czy jarzynki znikają w oka mgnieniu?

2. Burza mózgów – w czym ukryte są witaminy
Dzieci podają własne pomysły, które wróżka notuje na tablicy

3. Promocja zdrowia – omówienie piramidy zdrowia
Każdy o tym dobrze wie, że warzywa i owoce mają swe cudowne moce.
W nich jest siła, w nich jest zdrowie każdy mądry wam to powie.
– uzupełnianie przez dzieci piramidy żywieniowej  ilustracjami różnych produktów, omówienie wartościowych składników żywności, potrzebnych dla zdrowia.

4. Nauka okrzyku witaminowego  „Więc zjadają witaminki i chłopaki i dziewczynki”.
5.Taniec i nauka piosenki pt. „ Na marchewki urodziny”.
6. Degustacja  świeżej marchewki.
7. Recytacja N wiersza pt. „ Witaminowe abecadło” S. Karaszewskiego.
6. Uczestniczenie przez dzieci w pieczeniu ciasta marchewkowego.

Scenariusz zajęcia otwartego z rodzicami przeprowadzony w listopadzie 2011 r. w grupie dzieci  4 i 5 letnich w ramach akcji „Piramida Żywienia Przedszkolaka”

Cele ogólne:
– kształtowanie postawy prozdrowotnej;
– kształtowanie i utrwalanie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków żywieniowych;
– tworzenie więzi uczuciowej z rodziną  i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;
– rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższymi;
– doznawanie radości we współdziałaniu  z rodzicami poprzez wspólną zabawę.

Cele operacyjne:

DZIECKO

Ø  zna zasady zdrowego trybu życia, odżywiania,
Ø  doskonali sprawność aparatu mowy wydając dźwięki akustyczne,
Ø  zna skutki niewłaściwego odżywiania się,
Ø  wie, które produkty są zdrowe i potrzebne do prawidłowego odżywania, a które szkodzą naszemu zdrowiu,
Ø  rozumie konieczność dostarczenia organizmowi prawidłowych składników budulcowych: witamin,
Ø  wie, gdzie znajdują się witaminy,
Ø  wie, czym jest piramida żywienia – których produktów mogą jeść więcej, a których powinny jeść mniej, unikać
Ø  układa kształt piramidy żywienia z liny i szarf,
Ø  zgodnie współdziała z rówieśnikami i najbliższymi,
Ø  jest skupione na zadaniu.

Metody pracy
Ø  podające (przyswajanie)
Ø  problemowe (odkrywanie)
Ø  aktywizujące (przeżywanie)
Ø  praktyczne (działanie)

Formy organizacyjne:
Działalność zbiorowa (zajęcia z cała grupą), zespołowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne:
Rebus, nagrania CD, plakaty, kartoniki z różnymi produktami, materiały papiernicze  i biurowe, masa solna, lina, bajka „Dyzio, Pyzio i Misia” (tekst pochodzi z materiałów akcji „Piramida Żywienia Przedszkolaka”), wiersz „Witaminowe abecadło” S. Karaszewskiego, strój witaminowej wróżki.

Przebieg zajęcia:
1. Wszyscy stają w dużym kole i następuje powitanie przy muzyce (CD – Taniec powitalny).
Witanie się mimiką twarzy:
Uśmiech jak słońce do ciebie ślę,
jeśli mnie lubisz uśmiechnij się.

2.Rebus „Zdrowie” – rozwiązanie w parach przez dzieci i rodziców.
Rozwiązanie jest tematem zajęcia.

3. Zaproszenie na wyprawę do Krainy Zdrowia.
Mają tam wstęp tylko ci, którzy dbają o zdrowie. Może kogoś tam spotkamy. Dzieci podają propozycje, kto to może być?
4. Co trzeba robić, aby być zdrowym? – dzieci i rodzice podają własne propozycje, które zapisują na paskach papieru. Odczytanie ich i ułożenie na tablicy w kształcie słońca.
5. Zabawa inscenizowana przy muzyce „ W drodze do krainy zdrowia”.
Kraina Zdrowia  jest bardzo blisko, dlatego idziemy do niej na nogach.
Ø  przez wysoką trawę /szszszszsz – kołysanie rękami nad głowa)
Ø  przez niska trawę /szszszszsz – kołysanie rękami nisko nad kostkami/
Ø  przez most /klepanie rękami o klatkę piersiową/
Ø  przez błoto /uderzanie piąstkami o nadęte policzki/
Rodzice pomagają dzieciom i idą gęsiego jeden za drugim przechodząc przez błoto.

6. Ćwiczenia artykulacyjne „ Nawoływania”.
Po przybyciu na miejsce okazuje się, że tam nikogo nie ma, dzieci i rodzice zaczynają nawoływania: hop, hop!.
7. Słuchanie bajki  „Dyzio, Pyzio i Misia” czytanej fragmentami przez wszystkich rodziców. Rozmowa na temat treści bajki. Dzieci zastanawiają się co może się stać, jeśli nie będziemy jeść wartościowych produktów (np. możemy zachorować, może nas bolec brzuch i zęby, nie będziemy mieć siły bawić się z kolegami itp.).
8. Zabawa przy muzyce (nagranie z przerwą w muzyce – CD 22 „Czterolatek w przedszkolu”) – Naucz. na przerwie w muzyce pokazuje kartoniki z produktami. Dzieci umówionym okrzykiem określają produkty zdrowe („hip, hip hurra!)  i niezdrowe („O jejku, jejku!).
9. Przybycie witaminowej wróżki:
Witajcie chłopcy i dziewczynki,
Czemuż to macie takie minki?
Czy zjadacie witaminki?
Czy nie marudzicie przy jedzeniu i czy jarzynki znikają w oka mgnieniu?

10.  Burza mózgów – W czym ukryte są witaminki?
Dzieci podają własne pomysły, które wróżka zapisuje na tablicy.
11.  Co to są witaminy? – odczytanie przez rodziców informacji wypisanej  wcześniej z encyklopedii.
12.  Recytacja dzieci i rodziców wiersza pt „Witaminowe abecadło”  S. Karaszewskiego (tekst na tablicy)
Oczy, gardło, włosy, kości
zdrowsze są, gdy A w nich gości.
A w marchewce, pomidorze, w maśle,
mleku też być może.

B – bądź bystry, zwinny, żwawy
do nauki i zabawy!
W drożdżach, ziarnach i orzeszkach,
w serach, jajkach B też mieszka.

Naturalne witaminy
lubią chłopcy i dziewczyny.
Bo najlepsze witaminy to owoce i jarzyny.

C – to coś na przeziębienie
i najlepsze ran gojenie.
C – porzeczka i cytryna
świeży owoc i jarzyna !

Zęby, kości lepiej rosną
kiedy D dostana wiosną.
Zjesz ją z rybą, jajkiem, mlekiem,
na krzywicę D jest lekiem.

Naturalne witaminy
lubią chłopcy i dziewczyny.
Bo najlepsze witaminy to owoce i jarzyny.

 

13.  Zabawa z piramidą żywienia. Dzieci układają z liny kształt dużej piramidy na dywanie, a rodzice w tym czasie lepią poszczególne produkty z masy solnej i układają je wspólnie z dziećmi na odpowiednich poziomach na piramidzie.

14.  Omówienie piramidy żywienia (poziomy i ich zawartość).

15.  Zabawa ruchowa przy piosence „Sałatka” wokół powstałej piramidy.

16.  Pożegnanie i rozdanie rodzicom pojemniczków z owocową sałatką jako symbolu zdrowia, którą dzieci wykonały podczas zajęć dopołudniowych.

Pomiędzy zabawami wspólny okrzyk:

Naturalne witaminy
lubią chłopcy i dziewczyny.
Bo najlepsze witaminy to owoce i jarzyny!

 

_______________________________________________________________________________________

Dzień Sportu w Przedszkolu Wyspa Skarbów

 

Cele:

 • rozwijanie tężyzny fizycznej, sprawności ruchowej, zwinności, szybkości, dokładności,
 • wdrażanie do sportowego zachowania podczas rozgrywania różnych konkurencji,
 • zachęcanie rodziców i dzieci do aktywności fizycznej.

Metody :
zadaniowa – ścisła ,

zabawowo – naśladowcza

pokaz.

 

Prowadzący: Konrad Tomaka, Renata Jaranowska, Katarzyna Być

 

Termin: 22 marzec 2014

 

Materiały: sznur, patyczki, woreczki, słupki, piłka, kaski, ochraniacz, rolki.

 

Miejsce: ogródek przedszkolny.

 

Przywitanie uczestników, omówienie planu spotkania.

 

Konkursy:

1. Przeciąganie liny: dzieci – kontra- rodzice, chłopcy- kontra – dziewczynki.

2. Przechodzenie pod liną umieszczoną na różnej wysokości.

3. Dzieci zostają podzielone na dwie drużyny:

 • bieg do słupka z okrążeniem na czas,
 • bieg między kółkami rozłożonymi na trawie do słupka i z powrotem,
 • szybki chód z woreczkami na głowie.

4. „Bieg wężów” – bieg dzieci a następnie rodziców z dobieraniem uczestników wokół słupka.

5. Poczęstunek w kuchni przedszkolnej – degustacja ciasta marchewkowego (przygotowanego dzień

wcześniej podczas Dnia Marchewki), chrupanie marchewki.

6. Pokaz jazdy na rolkach przygotowany przez przedszkolaków i uczniów klasy 1.

7. Rozdanie nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom ” Dnia Sportu”

_______________________________________________________________________________________

Ćwiczenia z piłkami – poranny zestaw ćwiczeń

 

CELE OGÓLNE:
– kształtowanie prawidłowej postawy przez zabawę z piłką;
– wyrabianie poprawności ruchów;
– rozwijanie naturalnych czynności ruchowych.

CELE OPERACYJNE – dziecko:
– poprawia szybkość, zwinność, siłę;
– wzmacnia siłę ramion, nóg i tułowia;
– przestrzega reguł obowiązujących w zabawach;
– potrafi bezpiecznie ćwiczyć.

METODY I FORMY PRACY:
pokaz, ćwiczenia praktyczne, metoda zabawowo–klasyczna; forma indywidualna, grupowa.

PROWADZĄCY: Katarzyna Być
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Duże piłki do skakania, małe do rzucania, szarfy, skakanki, trąbka, magnetofon.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I Czynności organizacyjno–porządkowe.
1. Zbiórka w kole.
2. Przywitanie dzieci.
3. Przedstawienie celów zajęć.
4. Zachęcenie do ćwiczeń.
II Ćwiczenia zręcznościowe (ożywiające)
1. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Dzieci w lesie”. Nauczyciel rozdaje dzieciom szarfy. Dzieci ubrane  w szarfy stają w rozsypce – to „drzewa w lesie”. Pozostałe biegają w różnych kierunkach, a na zawołanie „stój” – zatrzymują się i chowają za najbliższe drzewo. Nauczyciel powtarza zabawę dwa razy, następnie dzieci zamieniają się rolami i zabawa toczy się dalej.
2. Zabawa „Podrzuć piłkę. Każde dziecko zabiera z kosza jedną piłkę. Dzieci ustawiają się w kole w dużych odległościach od siebie. Na sygnał nauczyciela „podrzucamy” –  dzieci w miejscu podrzucają piłkę do góry i starają się ją złapać. Dzieci kilkakrotnie podrzucają piłkę w górę i łapią. Następnie dzieci maszerują dookoła sali, starają się podrzucać piłkę i ją złapać w marszu.
4. Zabawa „Celowanie do obręczy”. Dzieci pozostają w tych samych grupach, ustawiają się w dwa rzędy. Przed każdym rzędem w niedużej odległości ustawiona jest obręcz. Zadaniem dzieci jest rzucanie piłki do obręczy. Wygrywa zespół, którego więcej piłek wpadnie do obrazy. Zabawę powtarzamy dwa razy, wykonując rzut prawą i lewą ręką.
5. Zabawa „Kto szybciej przetoczy piłkę?”. Nauczyciel rozkłada na podłodze dwie „drogi” ze skakanek. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze przetoczenie piłki wzdłuż drogi. Wygrywa to dziecko, które najszybciej znajdzie się na drugiej stronie sali (na końcu drogi). Zawody powtarzamy dwa razy – jeden raz dzieci toczą piłkę lewą ręką, drugi raz – toczą piłkę prawą ręką. Na koniec nauczyciel informuje dzieci, która grupa wygrała.
III Ćwiczenia kształtujące właściwą postawę ciała
1. Wałkowanie ciasta. Nauczyciel dokonuje prezentację ćwiczenia: kładzie się na brzuchu na piłce, ręce jego dotykają ziemi. Delikatnie przesuwa ręce do przodu i powraca do tyłu. Zwraca dzieciom uwagę, by dzieci wykonywały to ćwiczenie ostrożnie, tak by nie spadły z piłki. Dzieci kładą się na swoich piłkach i „ wałkują ciasto”. Ćwiczenia powtarzamy kilka razy.
2. „Żabki i bocian.” – nauczyciel zamienia dzieci w żabki i każe im usiąść na piłkach. Na dźwięk piosenki „Była sobie żabka mała …” dzieci skaczą z wyprostowanymi plecami jak najwyżej potrafią; gdy piosenka zostaje zatrzymana, dzieci zatrzymują się nieruchomo.

3 . „Wyścigi rydwanów” – dzieci ustawiają się w jednym końcu sali. Na znak trąbki rydwan rusza – dzieci skaczą jak najszybciej poruszając się w jednym kierunku – w stronę drzwi. Wygrywa ten rydwan, który doskoczy najszybciej i najbezpieczniej. Ćwiczenie powtarzamy 2 razy.
IV. Ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową.
1. „Mostek”. Dzieci kładą się na piłkach. Opuszczają ręce na podłogę a nogi w delikatnym rozkroku stoją na ziemi. Piłka znajduje się między plecami a podłogą. Dzieci próbują utrzymać równowagę przez 30 sekund – póki klepsydra przesypie piasek.
_______________________________________________________________________________________

Temat : Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne z użyciem papierowych rolek..

 

Dnia : 20.02.2014r

Grupa : 3 – 5-latki

Cele ogólne :

– rozwijanie sprawności ruchowej przy wykorzystaniu nietypowych pomocy dydaktycznych – rolki z papieru toaletowego;

– kształtowanie pomysłowości oraz inwencji twórczej.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń :

– ćwiczy skoczność, zwinność, zręczność;

–  poprawnie liczy w zakresie 5;

– prawidłowo chwyta i podrzuca przedmiot;

– reaguje na polecenia i sygnały umowne nauczycielki odpowiednią postawą;

– czerpie radość podczas zabaw i ćwiczeń;

– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych.

 

Formy:

·         frontalna

·         indywidualna

·         w parach

 

Metody:

·         naśladowczo – ścisła;

·         zabawowo – naśladowcza;

·         zadaniowa – bezpośredniej celowości ruchu

 

 

Przebieg zajęć:

Rozmowa na temat bezpiecznej zabawy na sali gimnastycznej.

„Poznajemy się”- jedno dziecko trzyma rolkę. Na sygnał rozpoczyna podawanie rolki w określonym kierunku. Dzieci podają dalej rolkę, do momentu, gdy muzyka się zatrzyma – wówczas dziecko trzymające przedmiot odpowiada na pytania nauczyciela.

„Jesteśmy piratami” – dzieci za pomocą rolki jako lunety próbują wypatrzyć, co jest za horyzontem, używają rolki jako wiosła do wiosłowania, a na końcu wykonują pirackie ciasto „rolując” rolką po dywanie.

„Fanfary radości”. Dotarliśmy na ląd – dzieci przykładają rolki jak trąbki do ust, biorą wdech nosem i mocno wydychają powietrze ustami.

„Marsz z rolkami” – dzieci rytmiczne maszerują po okręgu. Zgodnie z poleceniami nauczyciela podczas marszu przekładają rolkę na różne sposoby: z przodu, z tyłu, nad głową, nisko, wysoko.

Zabawa orientacyjno-porządkowa – dzieci ustawiają rolki w dowolnych miejscach na sali. Gdy gra muzyka, wszyscy swobodnie biegają po sali. W momencie zatrzymania melodii dzieci zajmują miejsca przy rolkach. Następnie przeskakują obunóż rolkę tyle razy, ile wskaże nauczyciel. Zabawę powtarzamy.

Bieg „Karuzela” – dzieci stają na obwodzie koła. Chwytają wspólnie rolki – każda ręka trzyma jej koniec. Dzieci śpiewają piosenkę „Karuzela” i rytmicznie poruszają się w bok po obwodzie kola w jedną  i w drugą stronę.

Zabawa „Kto ma więcej”. Dwie równoliczne drużyny ustawione po przeciwnych stronach linii na swoim polu. Na sygnał przerzucają rolki na stronę przeciwnika. Zabawa toczy się w wyznaczonym czasie. Wygrywa zespół, który będzie miał na swoim polu mniej rolek.

Porządki po zabawie – dzieci po kolei nawlekają rolki na sznurek rozciągnięty wzdłuż sali.


Temat: Bal Karnawałowy

W KARNAWALE SAME BALE

Temat dnia: W karnawale same bale
Data: 19.02.2014.
Grupa: 3 – 6-latki

Prowadzący: Renata Jaranowska, Katarzyna Być

Treści programowe:

– w czasie zabaw i ćwiczeń ruchowych doskonali współpracę w grupie;
– sprawnie porusza się w przestrzeni;
– bierze udział w zabawie ze śpiewem i tańcem;
– uczy się nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami.

Cele ogólne:

– wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju,
– integrowanie się dzieci podczas wspólnych zabaw i tańców,
– doświadczanie przyjemnych doznań wynikających z udziału we wspólnych zabawach i konkursach,
– rozwijanie twórczej aktywności dzieci,
– pobudzenie otwartości i spontaniczności w wyrażaniu własnych myśli, pomysłów i emocji.

Cele operacyjne:

Dziecko:

– odkrywa swoje możliwości i akceptuje własne ciało,
– nawiązuje bliski i serdeczny kontakt z rówieśnikami,
– zgodnie współdziała z partnerem i rozumie konieczność współdziałania z drugą osobą,
– rozładowuje napięcie,
– ćwiczy przy muzyce.

Metody:

 • czynna,
 • zadań stawianych do wykonania,
 • zabawowa,
 • słowna,
 • objaśnienia, instrukcje.

Formy pracy:

z całą grupą, praca w parach, indywidualna

Pomoce dydaktyczne:

dekoracje sali, pomoce do konkursów (gazety, miotła, balony, bajkowe zagadki, kotyliony, różne produkty do kosztowania np. cytryna, cukier, jabłko, pomarańcza), sprzęt muzyczny, nagrody do konkursów.

PRZEBIEG BALU:

1. Powitanie dzieci i rodziców oraz zaproszenie ich do wspólnej zabawy:

Animator:

– dzień dobry, dzień dobry, witam was bo na zabawę nadszedł czas!

witam na balu przebierańców wszystkie królewny i księżniczki
witam na balu wszystkich rycerzy, supermenów i krasnoludków
witam damy, które mają zrobione karnawałowy makijaż
witam dzieci przebrane za zwierzęta leśne i domowe
witam wszystkich w maskach karnawałowych
witam wszystkich, których jeszcze nie powitałam.

3. Zabawa taneczna.

4. Zaproszenie do udziału w konkursach.

Konkurs „Moja para”

Zaproszenie na środek sali wszystkie dzieci. Nauczyciel prosi, by dzieci dobrały się w pary. Pary tańczą w rytm muzyki, a komisja oceni, która para poruszała się najładniej.

Zaproszenie pary, która wygrała do środka koła i na ich cześć okrzyki: hip, hip, huraaaaa. Tańce wokół pary przy „Białym walczyku”. Wręczenie nagród.

Konkurs „Taniec z balonami”

Wszystkie pary zabierają balony, które należy trzymać różnymi częściami ciała.

W czasie tańca balon nie może spaść na ziemię. Gdy urywa się muzyka, balon umieszcza się w miejscu podanym przez prowadzącego.

Partnerzy trzymają się: 1. Rękoma 2. Ramionami 3. Plecami 4. Czołami 5. Głowami 6. Brzuchami.

Zaproszenie zwycięskiej pary do środka koła, okrzyk zwycięstwa i zatańczenie wokół nich przy muzyce. Wręczenie nagród.

5. Zabawa taneczna z nauczycielem.

6. Zaproszenie do konkursów.

Zaproszenie dzieci na środek sali. Każdy z nich będzie odpowiadał na zadane przez prowadzących pytania:

1. W której bajce jest mowa o balu?:  a) Jaś i Małgosia;  b) Kopciuszek;  c) Królewna Śnieżka.

2. Czym Kopciuszek jechał na bal?: a) samochodem; b) czarodziejskim dywanem; c) karetą;

d) dyliżansem.

3. Jakie zwierzęta ciągnęły karetę?: a) pingwiny;  b) strusie;  c) konie;  d) renifery.

4. Czym ozdabiamy salę na bal?: a) skarpetkami;  b) serpentynami;  c) łyżeczkami;  d) firankami.

5. Gdzie odbywał się bal, na którym był Kopciuszek?: a) w przedszkolu;  b) w pałacu;  c) w zamku;

d) na leśnej polanie.

6. Jakie buciki miał Kopciuszek na balu?: a) kalosze;  b) pantofelki;  c) sandałk; i d) trzewiki.

7. W jakim stroju tańczył Kopciuszek?: a) w palcie;  b) w piżamie;  c) w sukni;  d) w spódnicy.

8. Kto podarował Kopciuszkowi suknię?: a) macocha;  b) sklepowa;  c) matka chrzestna;  d) czarownica.

9. Z kim Kopciuszek tańczył na balu?: a) z Mikołajem;  b) z królewiczem;  c) z królem;  d) z księciem.

10. Co królewicz miał na głowie?: a) kapelusz;  b) koronę;  c) beret;  d) opaskę.

Zaproszenie zwycięzcy do środka koła i zatańczenie wokół niego przy muzyce. Wręczenie nagród.

Konkurs „co to jest”

Nauczyciel zasłania dzieciom oczy i daje do skosztowania różne produkty spożywcze. Dzieci mają za zadanie odgadnąć, co jadły. Wygrani zostają nagrodzeni oklaskami.

Konkurs „dmuchanie piórek rurkami” – na dywanie znajdują się dwie linie. Zadaniem dzieci jest tak dmuchać przez rurkę w kierunku piórka, by przepchnąć je za wyznaczoną linie.

Taniec na gazecie – dzieci dobierają się w pary. Zadaniem jest tańczyć na gazecie tak, by jej nie podrzeć i nie przekroczyć linii jej brzegów. Wygrywa ta para, której się to uda.

7. Zakończenie zabawy.

– Nadszedł już czas by zakończyć ten bal, czy bawiliście się dobrze? Na zakończenie zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnego tańca przy muzyce.

Zabawa „Jedzie pociąg”- dzieci wracają do swoich pań i ustawiają się w pociąg i wracają do sal.

 

 


Dzień Babci i Dziadka

 


Poranne ćwiczenia gimnastyczne

 


Konkurs plastyczny

„W zdrowym ciele zdrowy zuch”

 

Regulamin Konkursu plastycznego pt. „ W zdrowym ciele zdrowy zuch”
Organizator:
Przedszkole „Wyspa Skarbów”

Nauczyciele:  Renata Jaranowska, Katarzyna Być

Cele:
– kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej tematyką zdrowego stylu życia;
– rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne na różnych materiałach, z użyciem różnych technik i form;
– popularyzowanie wiedzy o zdrowiu.

Uczestnicy: Dzieci z oddziałów przedszkolnych w wieku 4-6 lat.

1. Tematyka konkursu: tematyka konkursu winna koncentrować się wokół hasła „W zdrowym ciele zdrowy zuch” – prace powinny być związane ze zdrowym stylem życia, zdrową żywnością, sportem.
2. Technika: dowolna, płaska. Format: A4.
3. Termin dostarczania prac do organizatora: do piątku 21 marca 2014 r.

Prace dostarczone po 21 marca nie będą brane pod uwagę.
4. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki na adres organizatora:

Przedszkole Niepubliczne Wyspa Skarbów

Ul. Jazowa 28b , 35-326 Rzeszów

Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „W zdrowym ciele zdrowy zuch”.
5. Wyniki konkursu i nagrodzone prace plastyczne będą wyeksponowane na tablicy w Przedszkolu. Nazwiska i imiona laureatów będą zamieszczone na stronie internetowej www. wyspa-skarbow.edu.pl
6. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników na stronach www.
7. Organizatorzy Konkursu przewidują dla zwycięzców nagrody i dyplomy, które zostaną wysłane pocztą na koszt organizatora.
8. Uwagi końcowe:

Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
Wypełnioną kartę zgłoszenia, należy przykleić na rewersie pracy konkursowej
Każda placówka, nauczyciele zainteresowani otrzymaniem podziękowania za udział w konkursie, proszeni są o załączenie zaadresowanej koperty A-4 ze znaczkiem pocztowym oraz adresem zwrotnym.
Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: przedszkole@wyspa–skarbow.edu.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Scenariusze zajęć